ทำไมราคาเรือคายัค ถึงแพงขึ้นในปัจจุบัน

byduratintionin Journaland  Leave a Comment

จ่ายผมว่าที่เห็นว่าในช่องไหนรับเงินว่างเปล่าส่วนช่องรายจ่ายจะมีเรื่องอะไรกันก็คือเงินผ่อนจะมาบ้านภาษีโรงเรือนเบี้ยประกันภัยถ้าซ่อมบำรุงและค่าสาธารณูปโภคและในส่วนที่เป็นงบดุลช่องทรัพย์สินว่างเปล่าส่วในช่วงนี้สินะมินิอยู่ 1 ได้การก็คือเงินกู้ซื้อบ้านผมร้านเส้นลูกศรแสดงทิศทางการไหลของเรือคายัคพลาสติกเงินสดโดยจุดเริ่มต้นในช่วงนี้ศิลป์ลาตินไปยังส่วนบนที่เป็นช่วงรายจ่ายโดยที่เอาสรกกออกไปอยู่นอกช่องรายจ่ายอีกด้วยทุกวันนี้ยังมีผู้คนอีกมากที่โต้แย้งผมเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าบ้านไม่ใช่ทรัพย์สินผมเข้าใจดีว่าในความคิดของคุณส่วนใหญ่การได้ครอบครองบ้านของตัวเองคือความฝันและอาจเป็นการลงทุนเพียงอย่างเดียวที่พวกเขามีดังนั้น

ส่วนตัวในการจัดสินใจโดยใช้อารมณ์มาก่อนผมจึงขย่มเรื่องราวเหล่านี้เป็นคอคอให้ฟังอีกครั้งว่าประการแรกคนส่วนใหญ่ต้องทำงานทั้งชีวิตเพื่อส่งค่าผ่อนเรือคายัค ราคาถูกบ้านที่เค้าไม่เคยได้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงทุกครั้งที่ซื้อบ้านใหม่คนส่วนใหญ่ก็ต้องผ่อนส่งบ้านหลังนั้นไปอีก 30 ปีประการที่ 2 แม้ว่าการซื้อบ้านจะสามารถนำดอกเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้แต่เงินที่นำไปจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ ก็ต้องเป็นเงินที่ได้รับหลังหักภาษีไปตลอดแม้ว่าเราจะผ่อนบ้านจนหมดแล้วก็ตามประการที่ 3 พ่อตาแม่ยายของผมแทบช็อกเมื่อเห็นเงินภาษีโรงเรือนจำนวน 1000 เหรียญที่ต้องจ่ายด่วน ขาย เรือ คา ยั คทุกเดือนแม้ว่าท่านจะเกษียณจากการทำงานเป็นเงินภาษีจำนวนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเงินออมหลังเกษียณของท่านอย่างมากจนในที่สุดท่านจึงจำใจต้องขายบ้านไปประการที่ 4

อิเป็นข้อ ๆ ให้ฟังอีกครั้งว่าประการแรกคนส่วนใหญ่ต้องทำงานทั้งชีวิตเพื่อส่งค่าผ่อนบ้านที่เค้าไม่เคยได้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงทุกครั้งที่ซื้อบ้านใหม่คนส่วนใหญ่ก็ต้องผ่อนส่งบ้านหลังเล่นไปอีก 30 ปีประการที่ 2 แม้ว่าการซื้อบ้านจะสามารถนำดอกเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้แต่เงินที่นำไปจ่ายรายจ่ายราคาเรือคายัคอื่น ๆ ก็ต้องเป็นเงินที่ได้รับหลังหักภาษีไปตลอดแม้ว่าเราจะผ่อนบ้านจนหมดแล้วก็ตามประการที่ 3 พ่อตาแม่ยาย ช็อกเมื่อเห็นเงินภาษีโรงเรียนจำนวน 1000 เหรียญที่ต้องจ่ายทุกเดือนแม้ว่าท่านจะเกษียณจากการทำงานเป็นเงินภาษีจำนวนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเงินออมหลังเกษียณของท่านอย่างมากจนในที่สุดท่านจริงจำใจต้องขายบ้านไปประการที่ 4 มูลค่าบ้านไม่จะเป็นต้องส่งคุณเสมอไปผมมีเพื่อนที่ยังเป็นนิจ

duratintionทำไมราคาเรือคายัค ถึงแพงขึ้นในปัจจุบัน